Medlemsformer 2023

Rätt till spel på banan regleras genom olika medlemsformer. Alternativen är: full spelrätt, begränsad spelrätt eller spel mot greenfee.

Utom då klubben har andra inbokade arrangemang gäller följande:

Senior: Fullvärdig medlem - Full spelrätt
Rätt till spel på alla slingor alla dagar.
Du äger eller hyr ett spelrättsbevis. 
Kan nyttja våra samarbetsklubbar

Senior: Light - Begränsad spelrätt
Rätt till spel på alla slingor på vardagar.
Rätt till spel på röd slinga på helger, full greenfee på 18 hålsbanan.
Du äger eller hyr ett spelrättsbevis.

Senior: Prova på medlem - Full spelrätt
Rätt till spel på alla slingor alla dagar.
Du behöver ingen spelrätt.
Denna medlemsform kan du tillämpa om du ej har varit medlem i klubben de senaste 5 åren.

Senior: 21-25 år - Full spelrätt
Rätt till spel på alla slingor alla dagar. 
Kan nyttja våra samarbetsklubbar
Du behöver ingen spelrätt.

Senior: Studerande - Full spelrätt 
Rätt till spel på alla slingor alla dagar. 
Kan nyttja våra samarbetsklubbar.
Krav: Studerande till 100 %, CSN kort krävs.

Barn/Ungdom - Full spelrätt
Rätt till spel på alla slingor alla dagar.
Du behöver inget spelrättsbevis.
Äldre junior 19-21 år, yngre junior 13-18 år och knatte -12 år.

Nybörjarmedlem - Spelrätt på vår röda slinga
I samband med nybörjarkursen så blir du nybörjarmedlem och kan då spela på vår röda slinga.

Greenfeemedlem - Spelrätt mot greenfee
Rätt till spel på alla slingor alla dagar mot greenfee.
De två första rundorna ingår i ditt medlemskap
Du behöver inget spelrättsbevis.
Vid ev. kö har du förtur till att bli aktiv medlem före en nyansökan.

Passivmedlem - ingen spelrätt
Du är passiv medlem i klubben, så kallad stöd medlem
Du har inget aktivt medlemskap och golf-id