Spelrättsbevis

För spel på banan krävs spelrättsbevis för seniorer (22 år och äldre).
Se bestämmelser och blanketter för försäljning och uthyrning av spelrätsbevis nedan.

Bestämmelser
"Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis i Finspångs GK"
Förtydliganden om vad som gäller, begreppsförklaring mm

Försäljning/Överlåtelse av spelrättsbevis
"Överlåtelse av spelrättsbevis i Finspångs Golfklubb"
Blankett som ska fyllas i när du säljer eller ger bort din spelrätt.
Blanketten lämnas in på kansliet när den är ifylld av båda parter.
Blankett finns också att hämta på kansliet.

Uthyrning/Upplåtelse av spelrättsbevis
"Upplåtelse av spelrättsbevis i Finspångs Golfklubb"
Blankett som ska fyllas i när du hyr ut din spelrätt för en säsong.
Blanketten lämnas in på kansliet när den är ifylld av båda parter.
Blankett finns också att hämta på kansliet.