Golforganisationer

Nedan listas länkar till några viktiga golforganisationer.

Golfförbund

European Golf Association (EGA) är samordningsorgan för de nationella europeiska golfförbunden.

Svenska Golfförbundet (SGF) är ett specialidrottsförbund för golfsporten i Sverige.

Östergötlands Golfförbund (ÖGF) omfattar idag 20 golfklubbar med över 40.000 golfare. Distriktsförbundet har som huvuduppgift att verka för och på uppdrag av medlemsklubbarna.

Golfregler

The R&A bildades 2004 och därmed överfördes ansvar och befogenheter att bestämma, tolka och fatta beslut i frågor som rör golfreglerna och amatörreglerna från The Royal & Ancient Golf Club of St Andrews till The R&A.

The R&A är trots namnet helt fristående från golfklubben The Royal & Ancient Golf Club of St Andrews.

The R&A, via R&A Rules Ltd, och The United States Golf Association (USGA) ansvarar tillsammans världsomspännande för regler för golfspel, amatörreglerna samt standard för golfutrustning (the Rules of Golf, Rules of Amateur Status and Equipment Standards).

USGA ansvarar för reglerna i USA, i dess territorier och i Mexico. The R&A, via R&A Rules Ltd och i samarbete med 156 anslutna golforganisationer, ansvar för reglerna i alla andra delar av världen.