Organisation

Finspångs Golfklubb

Finspångs Golfklubb är en ideell förening stiftad 1965 och med hemort i Finspång. Klubben bedriver golfverksamhet och har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé.

Stadgarna för Finspångs Golfklubb fastställdes av höstmöte 2010-11-25 och har senare reviderats vid årsmöte 2016-03-31 och årsmöte 2018-03-27.

Finspång Golf AB

Finspång Golf AB är ett helägt bolag till Finspångs Golfklubb. Styrelsen för Finspång Golf AB är samma som styrelsen för Finspångs Golfklubb.

Risinge Stugby AB, som tidigare bedrivit uthyrning av fritidshus i anslutning till Finspångs Golfklubb, övertog från och med 2016-01-01 även skötsel och drift av golfbaneanläggningen för Finspångs Golfklubb. Risinge Stugby AB ändrade då namnet till Finspång Golf AB.