Idrottsprogram för elitspelare

Finspångs GK har en god historia när det gäller att få fram elitspelare, inte minst Lotta Neuman. En bronsmedalj i Lag SM för herrar 2010 är också en minnesvärd dag. Denna tradition är något som är viktigt för klubben och elitverksamheten är därför en central del av klubbens verksamhet. Finspångs GK har som mål och grundtanke att producera egna herr/dam spelare som ska ta plats i elitlaget. Vilka spelare som ingår i elitlaget bestäms av prestationer, vilja att träna, spelarens ambition med golfen. Elitkommitténs uppgift är att skapa förutsättningar för klubbens elitsatsande spelare att nå sina individuella mål och klubbens mål om ett elitlag i högsta serien. Seriespelet är en viktig del för den goda klubbkänslan som finns på Finspångs GK. Spelarna i elitverksamheten fungerar som klubbens ambassadörer både på och utanför banan. En viktig funktion för elitlaget är att vara förebilder åt klubbens medlemmar och framför allt juniorerna.
 
Träning
Tränarna och spelarna har tillsammans gjort en träningsplanering för hela året med fokus på de gemensamma gruppträningarna. Varje spelare ska också utforma ett individuellt träningsupplägg samt upprätta en personlig spelarvision.

Tävling
Elitspelarna ska representera Finspångs GK både på nationella och internationella Touren. Huvuddelen av gruppen ska finnas representerad på Nordea Tour. Målet är att Finspångs GK ska finnas representerat på Challenge touren och Europatouren.

Kontrakt

Varje spelare i elitlaget skriver kontrakt med Finspångs GK för att klargöra vilka förväntningar, regler och riktlinjer som gäller för att vara en del av Finspångs GKs elitsatsning. Varje spelare har tillgång till en personlig budget som disponeras under säsongen. Budgeten baseras på prestationer och vilken tävlingsnivå spelaren befinner sig på.