Pro-Am

Visionen för Finspångs kommun

"Finspång är den attraktiva kommunen i en spännande region, där vi skapar utveckling och livskvalitet genom samverkan, öppenhet och nytänkande."

Klubbens ambition

Finspångs Golfklubb vill aktivt delta i att förverkliga visionen tillsammans med Finspångs invånare och företag. Det är mot denna bakgrund som vi genomför tävlingen i samarbete med det lokala näringslivet och Finspångs kommun. Golfklubbens ambition är att denna tävling ska bli årligen återkommande.